Վարդենիկ համայնքում սահմանված տեղական տուրքերը և տեղական վճարները  (թ. համար) 

Վճարման ենթակա գումարի հաշվարկ 

Եկամտատեսակ
(Թույլտվություն)
Ա.Հաստատված
դրույքաչափը,
դրամ
Բ.Թույլտվության
ժամկետը*
Գ.Գործակիցը տվյալ գոտում Դ.Գործակից /օրինակ
մակերեսը 2 քմ,.../
Ե.Հաշվարկված
գումար, դրամ
(Ե=ԱxԲxԳxԴ)
Ընտրեք համապատասխան եկամտատեսակը
0

Դրույքաչափեր 

Տող Եկամտատեսակ ՀաշվեհամարՀաստատված
դրույքաչափ, դրամ
Վճարման
պարբերականություն
Օրենքով
նախատեսված
դրույքաչափերի
սահմանները, դրամ
 
1135 բ) Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների վերակառուցման, ուժեղացման, վերականգնման, արդիականացման աշխատանքներ (բացառությամբ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված` շինարարության թույլտվություն չպահանջվող դեպքերի) կատարելու թույլտվության համար 9000350502033000Միանվագ  Ընտրել
1136 գ) Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների քանդման թույլտվության համար  2000Միանվագ  Ընտրել
1138 ե) Համայնքի տարածքում բացօթյա վաճառք կազմակերպելու թույլտվության համար, 1 քմ. համար 900035050237150Օրական  Ընտրել
1139 զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար 900035050336100000Տարեկան  Ընտրել
1145 լ) Թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի մանրածախ առուվաճառքի թույլտվության համար 90003505034425000Տարեկան  Ընտրել
1134Ա Մինչև 20քմ մակ. ոչ հիմն. շին. թույլ. համար 9000350501873000Միանվագ  Ընտրել
1134Բ 20քմ. և ավելի քմ. մակերեսով ոչ հիմն. շին. թույլ. համար 9000350501955000Միանվագ  Ընտրել
1133Ա աա) Մինչև 300 քմ. անհատ. բնակ. և մինչև 200 քմ. հաս. և արտադ. հիմնական շինությունների համար 90014511506015000Միանվագ  Ընտրել
1133Բ1 աբ1) ՙՙա՚՚ ենթակետով չնախատեսված 200-ից միչև 500 քմ. հիմնական շինությունների համար 90014511506020000Միանվագ  Ընտրել
1133Բ2 աբ2) ՙՙա՚՚ ենթակետով չնախատեսված 500-ից միչև 1000 քմ. հիմնական շինությունների համար 90014511506025000Միանվագ  Ընտրել
1133Բ3 աբ3) ՙՙա՚՚ ենթակետով չնախատեսված 1000-ից միչև 3000 քմ. հիմնական շինությունների համար 90014511506030000Միանվագ  Ընտրել
1133Բ4 աբ4) ՙՙա՚՚ ենթակետով չնախատեսված 3000 քմ. և ավել հիմնական շինությունների համար 90014511506050000Միանվագ  Ընտրել
1137Ա1 դա1) Մինչև 26քմ. ընդհ. մակ. ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվությունից 9000350502111500Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ա2 դա2) 26-ից մինչև 50 քմ. ընդհ. մակ. ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվությունից 9000350502113500Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ա3 դա3) 50-ից մինչև 100 քմ. ընդհ. մակ. ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվությունից 9000350502114500Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ա4 դա4) 100-ից մինչև 200 քմ. ընդհ. մակ. ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվությունից 9000350502117500Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ա5 դա5) 200-ից մինչև 500 քմ. ընդհ. մակ. ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվությունից 90003505021110000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ա6 դա6) 500 և ավել քմ. ընդհ. մակ. ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվությունից 90003505021130000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Բ1 դբ1) Մինչև 26քմ. ընդհ. մակ. ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ծխախոտի վաճառքի թույլտվության համար 9000350502291500Եռամսյակային  Ընտրել
1137Բ2 դբ2) 26-ից մինչև 50 քմ. ընդհ. մակ. ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ծխախոտի վաճառքի թույլտվության համար 9000350502293500Եռամսյակային  Ընտրել
1137Բ3 դբ3) 50-ից մինչև 100 քմ. ընդհ. մակ. ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ծխախոտի վաճառքի թույլտվության համար 9000350502294500Եռամսյակային  Ընտրել
1137Բ4 դբ4) 100-ից մինչև 200 քմ. ընդհ. մակ. ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ծխախոտի վաճառքի թույլտվության համար 9000350502297500Եռամսյակային  Ընտրել
1137Բ5 դբ5) 200-ից մինչև 500 քմ. ընդհ. մակ. ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ծխախոտի վաճառքի թույլտվության համար 90003505022910000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Բ6 դբ6) 500 և ավել քմ. ընդհ. մակ. ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ծխախոտի վաճառքի թույլտվության համար 90003505022930000Եռամսյակային  Ընտրել

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՏԻՆԵՐ
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ